test2 La Millou - Regulamin promocji test

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TORBA PLAŻOWA NA DZIEŃ DZIECKA ZA 9,90ZŁ LUB ZA 1GR”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Torba Plażowa na Dzień Dziecka za 9,90zł lub 1 gr” (dalej: „Promocja”) jest właściciel marki La Millou Parent’s Pride Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-997), ul. Ruczaj 89, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 383843; NIP: 5213597935; REGON: 142867170; kapitał zakładowy 5.050,00 zł. (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Promocji.
 3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach https://en.lamillou.com/shipping i przeznaczona jest dla konsumentów dokonujących zamówienia w sklepie stacjonarnym La Millou znajdującym się w Warszawie, ul. Klimczaka 1 (dalej: „Showroom”) lub w sklepie internetowym www.lamillou.com  oraz https://en.lamillou.com/ (dalej: „e-sklep”).
 4. Promocja trwa od 27 maja 2019 r. do 1 czerwca 2019 r. lub do momentu wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obejmuje produkty marki La Millou dostępne pod adresami: https://www.lamillou.com/shop/shopper-bag-torba-plazowa-1/beach-fun-bags-set,   https://en.lamillou.com/shop/shopper-bag-1/beach-fun-bags-set (dalej: „Produkty promocyjne”).
 6. Aby skorzystać z Promocji torba za 1gr, należy dokonać zakupu za minimum 199zł.  Aby skorzystać z promocji torba za 9,90 należy dokonać zakupu za dowolną kwotę.
 7. Do każdego zamówienia przysługuje tylko jeden produkt promocyjny.
 8. Promocja łączy się z innymi Promocjami dostępnymi w Showroomie lub e-sklepie.
 9. Aby skorzystać z Promocji uczestnik, dokonujący zakupu w e-sklepie, po umieszczeniu produktów w koszyku, powinien przed finalizacją transakcji zaznaczyć chęć skorzystania z Promocji poprzez kliknięcie w odpowiednie pole umieszczone obok nazwy Promocji. Aby skorzystać z Promocji dokonując zakupów w sklepie stacjonarnym, należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę przed dokonaniem zapłaty za zakup.
 10. W przypadku zakupu dokonywanego w e-sklepie oraz Showroomie uczestnik Promocji jest zgodnie z odrębnymi przepisami i Regulaminem e-sklepu dostępnym na www.lamillou.com/regulamin uprawniony do odstąpienia od zakupu, jednakże wyłącznie pod warunkiem, iż odstępuje on od zakupu produktu promocyjnego. Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od zakupu jednostkowych Produktów pozostawiając produkt promocyjny w posiadaniu.
 11. Przepisy Regulaminu nie ograniczają praw uczestników wynikających z prawa rękojmi.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta w formie e-mail bok@lamillou.com Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej wpłynięcia do Organizatora, przesyłając odpowiedź w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego wiadomość napisał adresat.
 13. Administratorem danych osobowych podmiotów składających reklamację w związku z zakupem i korzystaniem z Promocji jest Organizator. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych podmiotów składających reklamację znajduje się w polityce prywatności dostępnej na https://www.lamillou.com/polityka-prywatnosci bądź u obsługi Showroomu.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w zakresie nienaruszającym praw nabytych przez uczestników Promocji. Zmiana Regulaminu dokonywana będzie w formie pisemnej na podstawie aneksu. Aneks udostępniony zostanie na stronie www.lamillou.com/regulaminy a informacja o zmianie zasad Promocji dostępna będzie również u obsługi Showroomu.
Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com