test2 La Millou - Sklep stacjonarny test

 

 

Zapraszamy do naszego wyjątkowego Sklepu. Tutaj znajdziecie duży wybór produktów, najnowsze kolekcje, pojedyncze egzemplarze i przyjazną obsługę. To miejsce, gdzie możecie zrobić zakupy oraz odebrać zamówienia złożone wcześniej przez nasz e-sklep.

ul. Klimczaka 1
Royal Wilanów
02-797 Warszawa

Telefon: +48 695 997 100
Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 20:30
Sobota - Niedziela od 10:00 do 19:00

Regulamin sklepu stacjonarnego

Zasady zwrotów, wymiany i reklamacji towarów zakupionych
w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Właścicielem sklepu stacjonarnego prowadzącego sprzedaż produktów marki LA MILLOU® - Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („Showroom”) jest Smartino Sp. z o.o., ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000383843, NIP 521-35-979-35, REGON 142867170, kapitał zakładowy: 5.050 złotych („Sprzedawca”).

§1 Zwrot i wymiana

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do zwrotu zakupionego w Showroomie towaru tj. prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 7 dni od dokonania zakupu. 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do wymiany zakupionego w Showroomie towaru, w terminie 7 dni od dnia zakupu, na ten sam towar (nazwa towaru) lecz w innym wzorze (kolorze), w tej samej cenie lub w cenie wyższej (jeśli w cenie wyższej – za dopłatą do ceny). 3. Zwrotu (w związku z odstąpieniem od umowy) lub wymiany towaru można dokonać: a. Tylko na miejscu w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa – dostarczając w terminie 7 dni od dnia zakupu: wypełniony i podpisany formularz zwrotu (w związku z odstąpieniem od umowy) albo wymiany (oba do pobrania na stronie pod adresem http://www.lamillou.com/zasady-zwrotow-i-reklamacji albo wypełniony na miejscu w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), zwracany (w związku z odstąpieniem od umowy) albo wymieniany towar oraz oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu; 4. Zwracany (w związku z odstąpieniem od umowy) lub wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania. Towar powinien być kompletny, z dołączonym oryginalnym opakowaniem, metkami i zawieszkami do metek. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego w związku z odstąpieniem od umowy towaru lub towaru zwróconego w związku z dokonaniem wymiany towaru. 5. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Zwrot ceny za zwracany towar nastąpi na miejscu w ten sam sposób, w jaki została dokona zapłata za towar zwracany.

§2 Reklamacje

1. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę. 2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zakupu. 3. Reklamacje należy składać przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy: Smartino Sp. z o.o., ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa: wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny zawierający w szczególności wskazanie opisu i zakresu reklamacji (do pobrania na stronie pod adresem http://www.lamillou.com/zasady- zwrotow-i-reklamacji), reklamowany towar oraz dowód zakupu. 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta e- mailem lub telefonicznie o sposobie dalszego postępowania. 5. Przesyłkę reklamacyjną Klient wysyła na własny koszt (w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, koszt zostanie Klientowi zwrócony). Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt Sprzedawcy. Towar, którego reklamacja nie zostanie, uznana będzie odesłany na koszt Klienta. 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości

wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca zwróci towar na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. 7. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia towaru, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby towar pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia towaru, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia towaru obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 21 czerwca 2018 r. Sprzedawca może je w każdym czasie zmienić z zastrzeżeniem, że zmiany nie dotyczą zakupów towarów dokonanych przed jego zmianą. 2. Niniejszy dokument jest dostępny u przedstawiciela Sprzedawcy w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa oraz na stronie www.lamillou.com.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 r.

Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com