test2 Oficjalny sklep marki La Millou - dla dzieci i rodziców. - Regulamin promocji test

Regulamin akcji promocyjnej „buty moonie’s bawełniane -20% przy zakupie butów moonie’s skórzanych ”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „buty moonie’s bawełniane -20% przy zakupie butów moonie’s skórzanych” (dalej: „Promocja”) jest właściciel marki La Millou Parent’s Pride Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-993), ul. Syta 78, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 383843; NIP: 5213597935; REGON: 142867170; kapitał zakładowy 5.050,00 zł. (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Promocji.
 3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach https://en.lamillou.com/shipping i przeznaczona jest dla konsumentów dokonujących zamówienia w sklepie stacjonarnym La Millou znajdującym się w Warszawie, ul. Klimczaka 1 (dalej: „Showroom”) lub w sklepie internetowym www.lamillou.com  oraz https://en.lamillou.com/ (dalej: „e-sklep”).
 4. Promocja trwa od 16 kwietnia 2021r. godz. 00:01, do 19 kwietnia 2021r. godz. 23:59, lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Promocja obejmuje pełnowartościowe produkty marki La Millou dostępne pod adresami:  - https://www.lamillou.com/shop/moonies-walker-2 - https://en.lamillou.com/shop/moonies-walker (dalej: „Produkty promocyjne”).  Oraz produkty umożliwiające skorzystanie z promocji: -https://www.lamillou.com/shop/moonies-walker-jesien-2020 - https://en.lamillou.com/shop/moonies-walker-aw2020 (dalej: „Produkty wymagane do spełnienia warunków promocji)
 6. Aby skorzystać z promocji uczestnik, dokonując zakupu w e-sklepie powinien dokonać zakupu dowolnego pełnowartościowego produktu wymaganego do spełnienia warunków promocji oraz dowolnego pełnowartościowego produktu promocyjnego., wówczas rabat -20% naliczy się automatycznie na  produkt  promocyjny. Aby skorzystać z Promocji dokonując zakupów w sklepie stacjonarnym, należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę przed dokonaniem zapłaty za zakup. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami dostępnymi w Showroomie lub e-sklepie.
 7. W przypadku zakupu dokonywanego w Showroomie uczestnik Promocji nie jest uprawniony do zwrotu zakupionego Zestawu ani poszczególnych Produktów Promocyjnych.
 8. W przypadku zakupu dokonywanego w e-sklepie uczestnik Promocji jest zgodnie z odrębnymi przepisami i Regulaminem e-sklepu dostępnym na www.lamillou.com/regulamin uprawniony do odstąpienia od zakupu Produktów jednakże wyłącznie pod warunkiem, iż odstępuje on od zakupu produktu promocyjnego oraz produktu wymaganego do spełnienia warunków promocji. Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia jedynie jednego produktu.
 9. Przepisy Regulaminu nie ograniczają praw uczestników wynikających z prawa rękojmi.
 10. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych ani w liczbie przekraczającej normalne potrzeby jednego gospodarstwa domowego.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta w formie e-mail bok@lamillou.com Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej wpłynięcia do Organizatora, przesyłając odpowiedź w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego wiadomość napisał adresat.
 12. Administratorem danych osobowych podmiotów składających reklamację w związku z zakupem i korzystaniem z Promocji jest Organizator. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych podmiotów składających reklamację znajduje się w polityce prywatności dostępnej na https://www.lamillou.com/polityka-prywatnosci bądź u obsługi Showroomu.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w zakresie nienaruszającym praw nabytych przez uczestników Promocji. Zmiana Regulaminu dokonywana będzie w formie pisemnej na podstawie aneksu. Aneks udostępniony zostanie na stronie https://www.lamillou.com/regulamin-promocji- a informacja o zmianie zasad Promocji dostępna będzie również u obsługi Showroomu.

 

 

Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com