test2 Dostępność plus - Oficjalny sklep marki La Millou - dla dzieci i rodziców. test

 

Beneficjent SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.

 

„Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie na rynek nowych projektów wzorniczych w La Millou”

 

w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Cele i planowane efekty projektu: opracowanie i wdrożenie do oferty firmy nowych i ulepszonych produktów nakierowanych na zaspokojenie potrzeb grup docelowych. Głównym celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowych produktów.

 

Wartość projektu: 1 244 514.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 567 210.00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.10.2021 r. – 31.08.2022 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail:bok@lamillou.com